Објави

Монтесори и нејзината практика во Центарот

Oсновач и според неа именуваната метода е Марија Монтесори. Монтесори дизајнирала “подготвена околина&rdq

Продолжи да читаш

Монтесори педагогија за првпат во нашата општина Гевгелија


Уште едно гранче знаење додадено во Центарот наречено ''Монтесори''

Еден од новитетите во “Центар Мајка Тереза” е следењето на обуката “Вовед во Монтесори педагогијата&

Продолжи да читаш

Со само еден мал потег...

Доволно е само еден мал потег за да му го направите денот убав на дете кое сонува да стане како вас. 

Продолжи да читаш

Дали доктор Гугл е прецизен според наведените сиптоми?

Многу луѓе се консултираат со „Гугл“ за да воспостават дијагноза за здравствени симптоми кои ги имаат и

Продолжи да читаш

Донирај


Бидете хумани, и помогнете нашата визија и мисија да стане реалност.

Донирајте на:

Жиро Сметка 
Денарска сметка
270070287330131
Национална Алијанса ѕа Лица со посебни Потреби
Деко Ковачев 96 Гевгелија,.Македонија
Халк Банка АД Скопје Македонија 

Девизна сметка

IBAN: MK07270722000020541

Име и Адреса
NACIONALNA ALIJANSA ZA LlCA SO POSEBNl POTREBI
DEKO KOVACHEV 96 GEVGELIJA, N.MACEDONIA
BIC: -- EXPCMK22
HALKBANK AD SKOPJE MACEDONIA