Млади од парохијата "св.Кирил и Методиј" с. Петралинци - Струмичко го посетија Центарот каде се запознаа за улогата и важноста на самиот Центар. Младите со внимание ги разгледуваа просториите и имаа многу прашања на кои им беше одговорeno. Многу беа задоволни од виденото, а си купија и од изработките со што помогнаа на Центарот и на децата.