Опременост на центарот

Сензорна соба

Вестибуларниот и проприоцептивниот систем  играат главна улога во формирање на врските помеѓу нашето тело, гравитацијата и физичкиот свет околу нас. Тие се одговорни за балансот, силата, притисокот, билатералната координацијa , крупна и фина моторика и др. За работа на истите се служиме со:

 • Лулашка вреќа

 • Лулашка правоаголна

 • Лулашка коњ

 • Трамболина

 • Пилатес  топки различна големина

 • Греда

 • Лизгалка

 • Цилиндар голем

 • Коса рамнина

 • Празен петоаголник

 • Скутер 3

 • Медицински топки

 • Полутопки со боцки

 • Баланс диск голем

 • Елеци со различни тежини за длабински притисок

 • Медицински топки

 • Полутопки со боцки

 • Вреќа за длабок притисок на трупот

 • Врекички со различна тежина

 • Стегачи за зглобови

 • Базент со топки

 

За  тактилното развивање на детето користиме

 • Тактилна табла

 • Манипулативна табла

 • Тактилни кутии

 • Магични кутии

 • Различен материјал за работа 

 • Меки  и интерактивни манипулативни книги

 • Разни сунгери, топки,  врекички, четки и др


 

За визуелно, аудитивно, олфакторно развивање користиме:

 • Огледала, 

 • Светлечки интерактивни апарати

 • Изработени средства за визуелна перцепција

 • Музички инструменти

 • Детски музички инструменти

 • Таблет со програми за аудитивна дискриминација

 • Програми за визуелна перцепција и дискриминација

 • ЦД- а со различен тип на музика

 • Кутии со мириси

 

Дефектолошки кабинет

Дефектолошкиот кабинет е богато опремен за постигнување на стандардите на детскиот развој по домени.

 • Описменување

 • Логика, броеви и когнитивен развој

 • Фина моторика

 • Запознавање на околината

 • Уметност 

 

Галерија 

Дел од справите во просторијата за физиотерапија:

Класичен рипстол
Мрежен полустабилен рипстол
Најизменичен рипстол
Полигони со мека полустабилна подлога
Ceragam -акопресурен кревет за масажа со полудрагоцени камења.
Сите видови на рачна масажа и стимулација.
Техноџим лента за пешачење и трчање со сите комбинации.
Нестабилни (гравитациони) подлоги и др.

Галерија