Новости

Млади во посета на Центарот


БПЗ група од Холандија ја покажа својата големина во добрите дела


Меѓународен ден на лицата со посебни потреби


Живот преку слики -Христина Смилкова и нејзиниот прекрасен свет

Во Гевгелија беше организирана изложба на уметнички дела од лице со попреченост во развојот, Христина Смилко

Продолжи да читаш

ПРОСТОР НАМЕНЕТ ЗА ПОВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ


Донирај


Бидете хумани, и помогнете нашата визија и мисија да стане реалност.

Донирајте на:

Жиро Сметка 
Денарска сметка
270070287330131
Национална Алијанса ѕа Лица со посебни Потреби
Деко Ковачев 96 Гевгелија,.Македонија
Халк Банка АД Скопје Македонија 

Девизна сметка

IBAN: MK07270722000020541

Име и Адреса
NACIONALNA ALIJANSA ZA LlCA SO POSEBNl POTREBI
DEKO KOVACHEV 96 GEVGELIJA, N.MACEDONIA
BIC: -- EXPCMK22
HALKBANK AD SKOPJE MACEDONIA