Објави

Златните правила на Марија Монтесори

Марија Монтесори – познат италијански педагог, доктор и филозоф. Позната е по својот таканаречен “Монте

Продолжи да читаш

Социјална инклузија


Програма за рана интервенција


Дефектолошки кабинет

Дефектолошки кабинет- вклучува индивидулна работа со децата кои ја поминале програмата за рана интервенција

Продолжи да читаш

Терапевтска соба 

Терапевтска соба - опфаќа индивидуална работа на физиотерапевт со корисници од најмала возраст до најголе

Продолжи да читаш

Донирај


Бидете хумани, и помогнете нашата визија и мисија да стане реалност.

Донирајте на:

Жиро Сметка 
Денарска сметка
270070287330131
Национална Алијанса ѕа Лица со посебни Потреби
Деко Ковачев 96 Гевгелија,.Македонија
Халк Банка АД Скопје Македонија 

Девизна сметка

IBAN: MK07270722000020541

Име и Адреса
NACIONALNA ALIJANSA ZA LlCA SO POSEBNl POTREBI
DEKO KOVACHEV 96 GEVGELIJA, N.MACEDONIA
BIC: -- EXPCMK22
HALKBANK AD SKOPJE MACEDONIA